natans oy

luontoselvitykset

Kasvillisuusselvityksiä

Natans Oy on tehnyt etupäässä kaavoitukseen liittyviä kasvilisuusselvityksiä, mutta myös mm. Natura-2000-, lietetatar-  ja tuulivoimapuiston selvityksiä. Asiakkainamme ovat alueen kunnat, suunnittelu- ja arkkitehtitoimistot ja yksityiset maanomistajat.Toimimme Oulusta käsin. Selvityksiä on kertynyt ajan myötä kymmeniä - pyydettäessä lähetämme tarkemman erittelyn ja esimerkkejä töistämme. 


Tietoja ja julkaisuja Oulun kasveista

  • H.Väre, T. Ulvinen, E. Vilpa, & L. Kalleinen, 2005: Oulun kasvit Piimäperältä Pilpasuolle. – Norrlinia 11: 1-512 s. Tiedonjulkistamispalkinto 2006.
  • L. Kalleinen. 2003: Holstinsalmen kääpämetsät. Multimedia ja DVD. Tilaaja: Oulun kaupunki.
  • L. Kalleinen. 2003: Toppilan kasvisto vuosikymmenittäin. Tilaaja: Oulun kaupunki, tutkimusraportti. 
  • L. Kalleinen. 2003: Holstinsalmen kääpämetsät. Multimedia ja DVD. Tilaaja: Oulun kaupunki.
  • L. Kalleinen. 2003: Toppilan kasvisto vuosikymmenittäin. Tilaaja: Oulun kaupunki, tutkimusraportti.  

Oulun puistoista

  • K. Niskala, I. Okkonen & L. Kalleinen 2008: Puistojen Oulu. Kustantaja Oulun kaupunki
  • L. Kalleinen 2012, Talviasuisia puistopuita Oulussa. Valokuvanäyttely Kasvitieteellinen puutarha, Oulu 1.2.-31.3.2012 

Perämeren rannoilta

  • L. Kalleinen, T. Ulvinen, 2005: Hailuodon kasvit. Luettelo Hailuodosta tavatuista kasvilajeista. Käsikirjoitus ja Internet-julkaisu Perämeren tutkimusaseman sivuilla osoitteessa Hailuodon kasvit
  • L. Kalleinen & L. Holmström, 2013: Mi on puista ensimmäinen? – Metsän synty Perämeren maankohoamisrannikolla. Digitaalinen kuvaesitys. Esityksen valmistamista tuki Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahasto.