natans oy

luontoselvitykset

asemakaavat

maastokeskeinen selvittely

ylemmät kaavat

metsä- ja vesilain kohteet

paikallisesti arvokkaat

puistot ja viheralueet

yleiskaavat

rakennettavuus alueittain 

uhanalaiset lajit

luonnonsuojelulaki

kansainväliset vastuulajit

uhanalaiset luontotyypit

tuulivoimapuistot

maaperä ja kasvillisuus

lintuselvitykset

vaikutukset luontoon

lepakkoselvitykset

direktiivilajit


erityiskohteet

rannikon sukkessiosarjat

kluuvit ja fladat

natura 2000 alueet

liito-oravaselvitykset

lietetatar


Teemme kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset, tutkimme ns. direktiivilajit.

Oikein ajoitettu luontoselvitys nopeuttaa suunnittelua - esimerkkejä Pohjanmaalta:

Viitasammakot kutuaikana huhti- toukokuu --- Liito-oravien papanatarkastelu toukokuu --- Lepakot kesä-syyskuu --- Kasvillisuus touko-syyskuu