natans oy

luontoselvitykset

Luontoyyppikuvaus, kasvikuvaus ja luonnon dokumentointi

Valokuva on nykyään keskeinen osa luontoselvityksiä. Alla vasemmalla on nummea Perämereltä. Seuraavana oikealla on kuva uhanalaisesta verikämmekästä (kuva Leena Holmström). Kämmekän vieressä on Perämeren rantojen tyypillinen kasvi, suolavihviläSuomalaiset arot  ovat kausikosteita useimmiten hiekkamaan soistumia, joilla on omalaatuinen kuivuuttakin kestävä suokasvillisuus. Alla oikealla kuva Muhoksen Hepoarolta. Kuvassa on pääasiassa ruskopiirtoheinää.